• Contacte:
  (+373 22) 870-222
  (+373 22) 837-777
 • Orele de lucru:
  Luni-Vineri: 9:00-18:00
  Sâmbătă: 10:00-14:00
  (recepționare comenzi și livrare)
 • Adresa:
  MD-2069 Calea Iesilor, 10
  Chisinau, Moldova

Jivo

  Garanția pentru produsele Sven

  Stimate cumpărător,

  Compania Sven vă mulțumește că ați ales produsul/produsele noastre. Garantăm o bună funcționare a prosuselor noastre și o calitate înaltă, cu condiția respectării cerințelor tehnice descrise în ghidul de utilizare.

  Certificatul de garanție Sven, confirmă lipsa defectelor la produs și asigură repararea gratuită și schimbarea componentelor pe parcursul perioadei de garanție. Compania Sven își rezervă dreptul de a refuza repararea produselor pe perioada de garanție, în cazul în care nu au fost respectate condițiile de exploatare enumerate în continuare.

  Toate condițiile de garanție respectă ligislația privind drepturile consumatorului.

  Vă rugăm insistent, să analizați ghidul utilizatorului și să verificați corectitudinea completării certificatului de garanție. Acordați atenție numărului de serie al produsului, datei de vânzare, perioadei de garanție, semnăturii vânzătorului și ștampila companiei care a realizat produsul. Dacă apar careva probleme cu produsul, vă recomandăm să vă adresați doar în service centrele autorizate de către compania Sven.

  Condiții de garanție:

  Compania Sven garantează lipsa defectelor și o funcționare fiabilă a produselor pe perioada de garanție stabilită de producător – de la 6 luni până l a12 luni, de la data achiziționării, cu excepția cazurilor specificate de producător.  

  Garanția este valabilă doar dacă cuponul de garanție a fost completat corect, unde este clar indicat: modelul, numărul de serie al produsului, data vânzării, termenul de garanție, semnătura vânzătorului, ștampila magazinului și producătorului. Numărul de serie indicat în talonul de garanție, trebuie să corespundă cu numărul de serie indicat pe produs.

  Produsul este scos din garanție în următoarele cazuri:

  1. Încălcarea regulilor de utilizare descrise în „Ghidul utilizatorului”;
  2. Prezența unor încercări evidente de reparare, într-un service centru neautorizat;
  3. Modificări neautorizate ale aspectului sau design-ului produsului (cu excepția celor specificate în „Instrucțiunile de utilizare”);
  4. Dacă produsul destinat nevoilor personale (uz casnic, familial), a fost folosit pentru a aduce profit, precum și pentru alte scopuri care nu corespund scopului său direct.

  Prezenta garanţie nu se aplică următoarelor defecțiuni:

  1. Deteriorarea mecanică sau deteriorarea în timpul transportării;
  2. Defecte cauzate de substanțe lichide, insecte și obiecte străine;
  3. Daune cauzate de evenimente de forță majoră (incendii, inundații, supratensiuni în rețeaua electrică, furtuni, etc.) sau alte accidente casnice;
  4. Pagube cauzate de folosirea consumabilelor, adaptoarelor, pieselor de schimb nestandard;

  Garanția nu acoperă materialele consumabile.

  Compania Sven nu poartă răspundere pentru daunele provocate de produsele Sven – oamenilor, animalelor de companie, imobilului:

  1. În cazul în care, aceste incidente se datorează nerespectării regulilor și condițiilor de funcționare și instalare a produsului;
  2. Defecțiuni provocate intenționat sau neintenționat de consumator, sau alte persoane terțe.

  Pentru informații suplimentare puteți contacta service centrul Ultra Service – 022 870 222.

  CUM NE GĂSIȚI

  X
  Ещё раз